Política de Privacidade | Birding Galicia
16657
page-template-default,page,page-id-16657,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Xabier Vázquez Pumariño, conforme á lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, pon en coñecemento dos usuarios da páxina web birding. gal (en diante a Páxina) a Política de Privacidade e Protección de Datos que aplicará no tratamento dos datos persoais que o Usuario facilite voluntariamente ao acceder á súa web.
O Usuario, ao proporcionar a Xabier Vázquez Pumariño os seus datos de carácter persoal a través dos formularios electrónicos da Web e, no seu caso, a través da marcación da correspondente casa de aceptación, consente expresamente que Xabier Vázquez Pumariño poida tratar eses datos nos termos desta cláusula de Política de Privacidade e Protección de Datos e para os fins aquí expresados.

Xabier Vázquez Pumariño  pon en coñecemento dos usuarios da Páxina, que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron. Serán cancelados cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a devandita finalidade, ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de cancelación.

Xabier Vázquez Pumariño  manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos. Os datos persoais facilitados serán tratados por Xabier Vázquez Pumariño, e utilizaranse de acordo á seguinte INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:

Responsable do tratamiento

Xabier Vázquez Pumariño

info@birding.gal

Finalidades

Atender as consultas dos Usuarios que se poñan en contacto connosco a través dos apartados de Contacto ou Formularios habilitados.

Lexitimación e conservación

A base para o tratamento dos datos é o consentimento outorgado polo Usuario coa marcación, no seu caso, da correspondente casa de aceptación. En caso de non facilitar os datos necesarios para estas finalidades será imposible prestarlle os nosos servizos. Os datos conservaranse mentres se manteña a relación e non se solicite a súa supresión e en calquera caso en cumprimento de prazos legais de prescrición que lle resulten de aplicación.

Dereitos dos interesados

Poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación ou oposición dirixíndose por escrito á dirección indicada anteriormente e reclamar #ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

O usuario será o único responsable da veracidade dos datos facilitados a Xabier Vázquez Pumariño. Os campos marcados cun asterisco (*) nos formularios habilitados na Páxina son de enchemento obrigatorio, de modo que de non cumprimentar algún deles, non se poderá continuar co seu envío.

Xabier Vázquez Pumariño administra a súa contorna de servidores de forma adecuada, tendo unha infraestrutura firewall de estrito cumprimento. Utiliza continuamente tecnoloxías actuais para asegurarse de que a confidencialidade e a privacidade da información non está comprometida.

Para iso adóptanse as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal contidos nos mesmos e para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

Calquera cambio realizado na Política de Privacidade e nas prácticas de administración da información reflectirase de forma oportuna, podendo Xabier Vázquez Pumariño agregar, modificar ou eliminar @dicha política de privacidade cando o estime necesario.

De todos os xeitos, Xabier Vázquez Pumariño en ningún caso modificará as políticas nin prácticas para facelas menos eficaces na protección dos datos persoais dos nosos clientes almacenados anteriormente, sen o consentimento previo dos clientes afectados.